Laboratorní kelímky

 

  • pro spektrální analýzu kovů
  • nejrozšířenější typy analyzátorů: LECO, HORIBA, STROHLEIN, ELTRA, METAVAK

Laboratorní kelímky

Vyrábíme široké spektrum laboratorních grafitových kelímků pro spektrální analyzátory různých značek - mezi jinými LECO, Eltra, Strohlein, Horiba, Metavak.                                               

K našim významným zákazníkům patří jak ocelárny, hutě i zpracovatelé neželezných kovů, tak i dodavatelé spotřebního materiálu pro spektrální analyzátory. Kromě grafitových kelímků pro spektrální analyzátory dodáváme také velké grafitové kelímky pro tavení mědi a dalších neželezných kovů.